تبلیغات
یا حضرت صدیقه موالاتی اغیثینی
12:26 ب.ظ
119
ازدواج زن بیوه با نوجوان به برکت توسل
راحله

۱۳۹۴-۰۴-۲۹ در ۲۳:۰۸ - پاسخ

سلام

زنی هستم که از شوهرم بر اثر اعتیاد و دست کجی طلاق گرفتم

و درخانه ارثی پدرم زندگی میکردم و دختری ۱۰ ساله از شوهرم 

داشتم . یک شب از حضرت زهرا درخواست شریک زندگی با تقوایی کردم

 فردایش یک جوان پارچه فروش دورگرد را دیدم عاشقش شدم . از ایشان 

پارچه ای گرفتم گفت فردا بیا پولش را بگیر آن شب بعد از نماز شب از خدا 

خواستم به حق حضرت زهرا این جوان را از حلال به من برساند وقتی فردا 

آمد که پولشرا بگیرد بعد از گرفتن پول به من گفت من از دیروز فکرم به شما

 مشغول است . اگر حاضر باشی با من ازدواج کنید من سعی میکنم شما را 

خوشبخت کنم .با ایشان قرار گذاشتیم و باهم ازدواج کردیم ایشان حدود

۸ سال از من کوچکتر و یک شب نماز شبش ترک نمیشود و زندگی خوبی

 را شروع کرده ایم به برکت محبت حضرت زهرا .