تبلیغات
یا حضرت صدیقه موالاتی اغیثینی
12:29 ب.ظ
137
ارتباطمان را با این خانه قطع نکنیم حتی یک لحظه


برادر بزرگواری  بنام عبد صالح این حکایت زیبا را فرستادند از ایشان متشکرم

عبد العاصی
۱۳۹۴-۰۴-۲۱ در ۰۹:۳۰ - پاسخ

سلام علیکم-یادم نمی رود روز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها برای

 لامپ کشی وتزیین گنبد مسجد به خادم مسجد گفتم که برق کنتور را 

قطع کن تا کار برق کشی تمام بشود رفتم بالای گنبد از آنجاییکه ایستادن 

بر روی کاشی های گنبد کار مشکلی بود مجبور بودم با یک دست میله 

بیرق گنبد را بگیرم وبا دهان سیم برق را که در دست دیگرم بود لخت کنم

 -کار لامپ کشی که تمام شد به خادم گفتم که کنتور را وصل کن دیدم 

خادم گفت که یادم رفت کنتور را قطع کنم باورم نشد تا خودم رفتم با 

چشم خودم دیدم کنتور وصل است از همسایه ها سوال کردم که آیا

 برق منطقه قطع شده گفتند نه این بود از عنایت بی بی در حق

 من عاصی که خدا میداند اگر مرا بالای گنبد برق گرفته بود از 

فاصله سی متری روی زمین پرت میشدم وگرچه این نوع مردن

 هم در راه بی بی برایم افتخار بود.

ارتباطمان را با این خانه قطع نکنیم حتی یک لحظه