تبلیغات
یا حضرت صدیقه موالاتی اغیثینی
10:15 ب.ظ
190
هرگاه تب طاقتش را تمام می شد.
رقیه
۱۳۹۴-۰۵-۲۹ در ۱۱:۰۳ - پاسخ

در روایت است که مولای ما امام باقر علیه السلام هرگاه تب طاقتش را مى ربود، آب خنکى طلب مى کرد و وقتى آب به
دستش مى رسید و جرعه اى از آن را مى نوشید، لحظه اى از نوشیدن باز مى ماند و سپس با
صداى بلند به حدى که در بیرون خانه نیز شنیده مى شد از ته دل مادرش زهرا علیهاالسلام را صدا
مى کرد و مى فرمود: فاطمه اى دختر رسول خدا و بدین گونه خود را از سوز تب تشفى مى داد و
بر خود مرهمى مى نهاد و جان و روح خود را با یاد محبوب و توسل به او آرام و عطرآگین مى نمود.