تبلیغات
یا حضرت صدیقه موالاتی اغیثینی
03:49 ب.ظ
225
چه کسی گفته باید سیدها عیدی بدهند؟

به نقل از : روتین های یک طلبه 

اتفاقاتی که این چند روز برایم افتاد باعث شد تا به این فکر بیافتم که چرا باید سادات عیدی بدهنتیجه تصویری برای چرا سادات در عیدغدیر عیدی میدهندند؟


ادامه مطلب